BK MLADÁ BOLESLAV

Jak na stadion

Cesta do Mladé Boleslavi ze směru:

  • PRAHA (E 65), pokračujte bodem 1
  • JIČÍN (silnice 16), čtěte bod 2 nebo odbočte směrem na Prahu a dále čtěte 1
  • LIBEREC (E 65), čtěte 1 nebo při výjezdu na Mladou Boleslav (mimoúrovňové křížení 10 a 16) čtěte 2
  • ČESKÁ LÍPA (silnice 36), čtěte 3a
  • MĚLNÍK čtěte 3b
  1. Sjeďte výjezdem na Bezděčín a dále pokračujte směrem Mladá Boleslav (asi 2 km). Při vjezdu do města pokračujte po ul. Pražská až ke kruhovému objezdu, tam použijte první výjezd (směrem vpravo) a pokračujte rovně Na Vinici (od křižovatky 150 m).
  2. Po příjezdu do města přes první kruhový objezd stále pokračujte po ulici Jičínská až ke kruhovému objezdu na konci třídy T.G. Masaryka, zde zvolte druhý výjezd na náměstí Míru a jeďte stále po hlavní přes Staroměstské náměstí. Z jednosměrky pak sjeďte odbočením vlevo Na Vinici (využijte městského značení).
  3. a Po příjezdu do města stále pokračujte po ulici Ptácká až na křižovatku s ul. Nádražní (přímo pod hradem!) zde odbočte vlevo a na kruhovém objezdu zvolte druhý výjezd. Pak pokračujte stále rovně až Na Vinici, kde nepřehlédnete zimní stadion.
  4. b Po příjezdu do města jeďte stále rovně, na kruhovém objezdu zvolte druhý výjezd a pak pokračujte rovně k zimnímu stadionu.